Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30C6

30C6  Nasippi m.fl.

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål. 
Eksisterende forhold Området er et delvist udbygget område til fælles formål. Området har et areal på cirka 3,1 ha og rummer cirka 8 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etager. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Akitterni. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI