Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30C7

30C7  Hotel Angmagsalik m.fl.

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget centerområde. Området har et areal på cirka 5,0 ha og rummer cirka 6 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etager. Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Silastorpimmut og Suulup Aqqulaa. 
Bevaringshensyn B-7 (Telegrafmesterboligen) er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Eksisterende slædespor i området skal bevares. 
Klausulerede zoner Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 250 meter. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI