Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30D3

30D3  Campingplads ved Ittimiini

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af campingplads. Hundehold er tilladt efter gældende retningslinjer. 
Eksisterende forhold Området rummer kulturhistoriske interesser i form af oldtidsminder og gammel begravelsesplads, som skal bevares. Området har et areal på cirka 8,5 ha. 
Bebyggelse Området kan ikke bebygges. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Ittimiini. 
Bevaringshensyn Området skal opretholdes i naturtilstand. Områdets karakter og særpræg skal opretholdes, som beskrevet under 'Eksisterende forhold'. 
Klausulerede zoner Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 53,3. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI