Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30E1

30E1  Vandværket

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til vandværk. Området har et areal på cirka 0,1 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager eller med en maksimal højde på 10 m. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Suulup Aqqulaa. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI