Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30E11

30E11  Sprængstofmagasinet

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofmagasin. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til sprængstofmagasin. Området har et areal på cirka 4,1 ha og rummer en magasinbygning. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6 m. 
Restrummelighed Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af eksisterende bebyggelse. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Paatsaasivimmut. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 700 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 400 m. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI