Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30E5

30E5  Heliporten

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af heliport. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til heliport. Området har et areal på cirka 2,6 ha og rummer cirka 1 bygning. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager eller med en maksimal højde på 10 m. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Mittarpimmut. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 53,3. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI