Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 37C4

37C4  Centerområde ved hotel Kulusuk

Lokation - by/bygd Kulusuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til center- og fælles formål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration, skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende formål. 

 
Eksisterende forhold

Området er et næsten ubebygget centerområde. Området har et areal på cirka 18 ha. 

 
Bebyggelse

Området indeholder cirka 12 bygninger. Ubebyggede arealer og fælles friarealer bevares så vidt muligt i naturtilstand.

 
Restrummelighed

Der kan i begrænset omfang etableres ny bebyggelse, på baggrund af en konkret vurdering. 

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af køre- og slædespor samt stier. 

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser.

 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI