Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 37E6

37E6  Kulusuk lufthavn og heliport

Lokation - by/bygd Kulusuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn og heliport. 
Eksisterende forhold Området omfatter bygdens lufthavn og heliport. Området har et areal på cirka 110,3 ha. 
Bebyggelse Der kan etableres bebyggelse og anlæg, som led i områdets anvendelse og drift af infrastrukturanlæg. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af køre- og slædespor samt stier. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI