Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3A3

3A3  Boligområde i Paarnat

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er et fuldt udbygget boligområde. Området har et areal på cirka 22,4 ha. 
Bebyggelse Ny åben-lav bebyggelse kan opføres i op til 1 etage, tæt-lav bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og etageboligbebyggelse kan opføres i op til 3 etager. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Nerngallaa og Qajaasat. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI