Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3A6

3A6  Boligområde ved Qasigiannguit

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Åben og lav boligbebyggelse samt institutionsformål

 
Eksisterende forhold

Områdets areal er ca. 4 ha.

Området kan bebygges med 10-12.000 kvm bruttoetageareal svarende til enbebyggelsesprocent på 25-30.

 
Bebyggelse

Området er udlagt til boligbebyggelse i form af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og boligbebyggelse i to en halv etager. Ingen bygning må være højere end de i bilag 3 angivne kipkoter. Bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige karakter.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Vejadgang til området skal ske fra delområde 3A3.

 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 11-1-2019


WEB by COWI