Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3C8

3C8  Centerområde i Qernertunnguit

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service,
boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. Boliger kan udføres som etageboliger eller som tæt-lav boligbebyggelse.

 
Eksisterende forhold

Området har et areal på cirka 1,8 ha.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse i
naboområder. Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.

 
Restrummelighed

Området har et areal på cirka 1,8 ha. Når byggefelterne i delområdet er udnyttet, regnes området som fuldt udbygget, uden restrummelighed. 

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Qernertunnguanut.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels
et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale
flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges
over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 14-10-2020


WEB by COWI