Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3D12

3D12  Friholdt område ved Borgmester Annitap Aqquserna

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område og fritidsformål. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og har et areal på cirka 27,9 ha. 
Bebyggelse Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Borgmester Annitap Aqquserna. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er omfattet af sikkerhedszone omkring højspændingsledningen. Inden for et område af 50 m fra ledningens linje må der ikke opstilles nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre elektrisk ledende systemer. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI