Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3D13

3D13  Turisthytter ved Qernertunnguit Kangerluat

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af hytter til turistformål og lignende. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til fritidsformål. Området har et areal på cirka 3,8 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage og med en maksimal højde på 5 m. Ubebyggede arealer skal bevares i naturtilstand. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 150 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Qiterlia. 
Bevaringshensyn Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI