Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3E1

3E1  Affaldshåndtering og forbrændingsanlæg

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldshåndtering, forbrændingsanlæg, kommunal materielgård, sortering af byggeaffald, genbrugsbyggemarked, asfaltværk og gartneri. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til tekniske anlæg. Området har et areal på cirka 6,9 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed. Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Borgmester Annitap Aqquserna. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI