Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40A1

40A1  Boligområde ved Mittarpiip Aqq. og Rypevej

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse og dobbelthuse. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget boligområde med en GTO-typehusbebyggelse fra 1950-60 i den østlige del af området, som er bevaringsværdig. Området har et areal på cirka 5,7 ha og rummer ca. 60 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. 
Restrummelighed Området kan fortættes svarende til 20 boliger pr. ha. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Inutsaaip Aqq. og Aalborgvej. 
Bevaringshensyn Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område) 
Klausulerede zoner Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 114,86. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI