Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40A8

40A8  Boligområde ved Radiup Aqq.

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse og dobbelthuse. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget boligområde. Området har et areal på cirka 0,7 ha og rummer cirka 1 bolig. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. 
Restrummelighed Området kan fortættes svarende til 20 boliger pr. ha. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Radiup Aqq. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI