Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40B1

40B1  Havneområde ved Radiup Aqq.

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner, oplag og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget erhvervs- og havneområde. Området har et areal på cirka 1,5 ha og rummer cirka 5 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 12 m 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Jørnip Aqq., Mikip Aqq. og Radiup Aqq. 
Bevaringshensyn Eksisterende slædespor i området skal bevares. 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI