Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40B2

40B2  Havneområde ved Aalborgvej

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og moleanlæg, samt terminalfunktioner, oplag og lignende havnefaciliteter, herunder bådoplag. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. 
Eksisterende forhold Området er et ubebygget havneområde. Området har et areal på cirka 0,4 ha. 
Bebyggelse Der kan etableres bebyggelse og anlæg, som led i områdets anvendelse og drift af havnefunktioner 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Aalborgvej. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI