Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40C1

40C1  Centerområde ved Mikip Aqq.

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget centerområde. Området har et areal på cirka 2,1 ha og rummer cirka 10 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etager. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Jørnip Aqq. og Mikip Aqq. 
Bevaringshensyn B-22, B-33 og B-36 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Eksisterende slædespor i området skal bevares. 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI