Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40C2

40C2  Centerområde ved Qanganitsat Tuaat

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til fælles formål. Området har et areal på cirka 4,2 ha og rummer cirka 20 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etager. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. Dog kan der opføres nyt boligbyggeri i form af ældre- eller handicapvenligt boligbyggeri i tilknytning til ældrekollektivet. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Aalborgvej og Mikip Aqq. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI