Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40D5

40D5  Gammel kirkegård ved Radiup Aqq.

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af rekreativt område. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget. Området har et areal på cirka 0,1 ha. 
Bebyggelse

Der kan etableres bebyggelse og anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål. Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed.

 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Radiup Aqq. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI