Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 40E8

40E8  Nerierit lnaat Lufthavn

Lokation - by/bygd Ittoqqortoormiit 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn.

 
Eksisterende forhold

Området er bebygget og rummer Lufthavn.

 
Bebyggelse

Der kan etableres bebyggelse og anlæg, som led i områdets anvendelse og drift af infrastrukturanlæg. Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 15 m.

 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning

Ingen særlige bestemmelser 

 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. 

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 5-4-2017


WEB by COWI