Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4A1

4A1  Boligområde ved Asiarpak

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er et fuldt udbygget boligområde. Området har et areal på cirka 12,7 ha og rummer cirka 265 boliger. 
Bebyggelse Ny tæt-lav bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og etageboligbebyggelse kan opføres i op til 4 etager. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Musaq. 
Bevaringshensyn Der skal sikres stiforløb gennem området. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. Området er omfattet af sikkerhedszone omkring højspændingsledningen. Inden for et område af 50 m fra ledningens linje må der ikke opstilles nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre elektrisk ledende systemer. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI