Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4A6

4A6  Boligområde ved Pinguaraq

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Området er udlagt til blandet boligbebyggelse
samt institutioner

 
Eksisterende forhold

Områdets areal er ca. 10,1 ha.

 
Bebyggelse

Bebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed.

I detailområder A, B og C, kan der indenfor hvert byggefelt opføres bebyggelse i op til tre etager. I detailområde D kan der etableres to punkthuse i op til seks etager.

 
Restrummelighed

I området kan opføres ca. 250 boliger.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Tilkørsel til området skal etableres fra den primære trafikvej via en lokalvej.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet.

 
Etaper

Detailområderne skal anlægges fortløbende.

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 15-12-2017


WEB by COWI