Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4A7

4A7  Boligområde ved Mitsimmavik

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af forskellige boligtyper.

Delområdet opdeles i detailområderne 1-5:

Detailområde 1: Åben lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 2 og 3: Tæt lav boligbebyggelse med klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne leg- og opholdszoner.

Detailområde 4: Etageboligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 5: Området udlægges til boligformål med mulighed for at etablere tekniske anlæg til bl.a. spildevandsrensning og udledning.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 7,9 ha.

Området har en restrummelighed på 400 boliger og 1000 m² til tekniske formål, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området skal vej betjenes fra Aqqusineq Dronning Margrethe II.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 4-4-2018


WEB by COWI