Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4A8

4A8  Boligområde ved Ningitsivik

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Området er udlagt til boligbyggeri i form af boligbebyggelse med énfamiliehuse, dobbelthuse og
rækkehuse. Området inddeles i detailområder 1, 2, 3 og 4.

Område 1: udlægges til boliger i énfamiliehuse.

Område 2: udlægges til boliger i dobbelthuse.

Område 3: udlægges til boliger i rækkehuse.

Område 4: Området friholdes som udgangspunkt, men kommunen kan tillade mindre tekniske anlæg.

 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og har et areal på cirka 8,4 ha. 
Bebyggelse

Ny bebyggelse kan i detailområderne opføres i følgende etager:

Detailområde 1: Énfamiliehuse på 1½ etage med saddeltag

Detailområde 2: Dobbelthuse på 2 etager med ensidig taghældning.

Detailområde 3: Rækkehuse på 2 etager med saddeltag.

Detailområde 4: Kommunen kan tillade mindre tekniske anlæg.

 
Restrummelighed

Området har en restrummelighed på 175 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Tilkørsel til området skal etableres fra Aqqusineq Dronning Magrethe II via lokalvej.
Der skal sikres et samlet stiforløb, bl.a. i form af en offentlig tilgængelig kyststi, der forbinder området med de omkringliggende områder og den øvrige bydel.

 
Bevaringshensyn

Ingen bestemmelser

 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI