Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4D10

4D10  Friholdt område (Vejforbindelse og kyststi)

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Friholdte områder 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af naturområde. Inden for området kan der udføres nødvendige anlægsarbejder og terrænændringer ved etablering af vejforbindelse ved udsprængning af fjeldhylde til kystvej eller drivning af tunnel mellem Qinngorput og Siorarsiorfik samt anlæg af kyststi o.l. rekreative anvendelser.

 
Bebyggelse

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse.

Der må ikke opføres bebyggelse og anlæg på terræn, der kan forstyrre anlæg eller drift af vejforbindelser eller vejanlæg.

 
Restrummelighed

Ingen særlige bestemmelser

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Qinngorput via Aqqusineq Dronning Margrethe II samt ny primærvej i Siorarsiorfik

Der sikres areal til etablering af vejforbindelse mellem Qinngorput og Siorarsiorfik. Der gives mulighed for at vejforbindelse kan anlægges på terræn ved udsprængning af en hylde på overfladen af fjeldet og/eller tunnel på strækningen mellem Aqqusineq Dronning Margrethe II i Qinngorput og ny primær trafikvej i Siorarsiorfik.

Der sikres areal til kyststien, der kan anlægges ved sprængning eller opfyldning.

 
Bevaringshensyn

Der skal sikres areal til stiforbindelse langs kysten. Kyststien skal som udgangspunkt anlægges over kote 10.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Sikkerhedszonen bortfalder ved udflytning af sprængstofdepot.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 4-4-2018


WEB by COWI