Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4D7

4D7  Kystlinje og lavninger i Qinngorput

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Friholdte områder 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af naturområde og rekreative funktioner.

 
Bebyggelse

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse.

 
Restrummelighed

Ingen særlige bestemmelser

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Aqqusineq Dronning Margrethe II og Unaaq.

Der sikres areal til etablering af kyststien, der kan anlægges ved sprængning eller opfyldning.

 
Bevaringshensyn

Der skal sikres stiforbindelser langs med og på tværs af slugterne som udgør kyststien samt skiløjpe. Kyststien skal som udgangspunkt anlægges over kote 10.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

Området er delvist omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Sikkerhedszonen bortfalder ved udflytning af sprængstofdepot.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI