Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 5A1

5A1  Boligområde Siorarsiorfik Nord

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af forskellige boligtyper.

Delområdet opdeles i detailområderne 1-3

Detailområde 1: Åben lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 2: Tæt lav boligbebyggelse med klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 3: Området udlægges til boligformål med mulighed for at etablere institutioner i form af en integreret institution med vuggestue og børnehave med tilknyttede funktioner og lignende offentlige formål, samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager.

 
Restrummelighed

Området har et areal på ca. 4,8 ha.

Området har en restrummelighed på 2000 m² til opførelse af institution og giver mulighed for opførelse af 150 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra det primære vejnet i Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq Dronning Margrethe II fra Qinngorput.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 9-9-2018


WEB by COWI