Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 5A5

5A5  Boligområde Siorarsiorfik vest

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af forskellige boligtyper.

Delområdet opdeles i detailområderne 1-4:

Detailområde 1: Etageboligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 2: Tæt lav boligbebyggelse med klyngehuse, kæde og rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter, samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 3: Åben lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter samt udendørs grønne lege- og opholdszoner.

Detailområde 4: Området udlægges til boligformål med mulighed for at etablere tekniske anlæg til bl.a. spildevandsrensning og udledning.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager.

 
Restrummelighed

Området har et areal på ca. 4,5 ha.

Området har en restrummelighed på 1000 m² til opførelse af daginstitution og giver mulighed for opførelse af 300 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra det primære vejnet i Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq Dronning Margrethe II fra Qinngorput.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 15-3-2018


WEB by COWI