Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 5C1

5C1  Siorarsiorfik Bymidte

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål, samt centerfunktioner i form af butikker, service, liberale erhverv og etageboliger.

Området inddeles i 3 detailområder:

Detailområde 1: Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, integreret institutioner med vuggestue og børnehave, AKO (Atuareernerup Kingornga Ornittakkat), kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål.

Detailområde 2: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med bymæssige funktioner så som: Butikker, liberale erhverv, (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, boliger, hotel, restaurant, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

Detailområde 3: Områdets anvendelse som centralt bilfrit byrum til offentlige formål samt til tekniske og infrastrukturelleanlæg som anløbshavn for en Havnebus, mole, bådebroer, kajakhotel, udsigtspost, opsætning af byrums skulpturer mv.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager, dog maksimalt 1 etage i detailområde 3.

 
Restrummelighed

Området har et areal på ca. 5,1 ha.

Området har en restrummelighed på 24.000 m² til opførelse af daginstitution og giver mulighed for opførelse af 50 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra det primære vejnet i Siorarsiorfik – bl.a. forlængelsen af Aqqusineq Dronning Margrethe II fra Qinngorput.

 
Bevaringshensyn

Arealer mod kysten og den lille pynt skal friholdes for bebyggelse og større anlæg. Der kan foretages opfyld af søterritoriet og anlægges havne- og kajanlæg.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI