Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 5D1

5D1  Friholdt område Siorarsiorfik Nord

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Friholdte områder 
Anvendelse generelt Friholdte områder og fritidsanlæg 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af naturområde. Foruden anvendelsen af området til naturområde, sikres også mulig etablering af Kyststien og vejanlæg, der kobler den nye bydel Siorarsiorfik op på det øvrige vejnet og stisystem.

 
Bebyggelse

Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse i området.

Der gives dog mulighed for at der kan anlægges overordnede veje, og adgang til vejen, der forbinder den nye bydel med Qinngorput.

 
Restrummelighed

Ingen særlige bestemmelser

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra det primære vejnet i Siorarsiorfik fra forlængelsen af Aqqusineq Dronning Margrethe II fra Qinngorput.

 
Bevaringshensyn

Der skal sikres stiforbindelser langs med kysten. Kyststien skal som udgangspunkt anlægges over kote 10.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI