Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget M3

M3  Fåreholdersted ved Arsuk

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Dyrehold og jordbrug 
Anvendelse generelt Områder til dyrehold, jordbrug, hundeøer mv. 
Anvendelse Området kan anvendes til fåreholdersted. Der kan etableres helårsbolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed 
Eksisterende forhold Området har et areal på cirka 0,8 ha. Området er delvist bebygget. 
Bebyggelse Der kan alene opføres mindre bebyggelse og anlæg i tilknytning til fårehold mv. Al bebyggelse og anlæg skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte eller anden bebyggelse. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI