Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget N2

N2  Vandkraftanlæg ved Ujarassuit

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse generelt Områder til tekniske anlæg 
Anvendelse Området er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer. Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning. Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da områderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg. Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg. 
Eksisterende forhold Området henligger hovedsageligt i naturtilstand. 
Bebyggelse Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg.Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v. Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI