Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget O3

O3  Udisponerede områder (O-II) - Tasiilaq

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Friholdte områder 
Anvendelse generelt Områder, der friholdes 
Anvendelse Området er udlagt som udisponerede områder, som karakteriseres ved uberørte eller næsten uberørte uden bebyggelse og anlæg. Området omfatter som hovedregel en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land. 
Eksisterende forhold Området henligger hovedsageligt i naturtilstand. 
Bebyggelse Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.Der kan endvidere i begrænset omfang opføres enkelstående fritids- og turisthytter på maks. 40 m2, samt mindre udehus, forudsat at det ikke har karakter af hytteområde og det ikkeændrer områdets overordnede anvendelse. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Der kan ikke etableres trafik- og forsyningsanlæg.Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 9-9-2018


WEB by COWI