Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget O6

O6  Vildmark - Ittoqqortoormiit

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Friholdte områder 
Anvendelse generelt Områder, der friholdes 
Anvendelse Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb. 
Eksisterende forhold Området henligger hovedsageligt i naturtilstand. 
Bebyggelse Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Restrummelighed Der er ingen rummelighed for fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt anden bebyggelse eller anlæg. Der er en begrænset rummelighed for enkelte fangsthytter og overlevelseshytter. 
Trafik og Teknisk Forsyning Der kan ikke etableres trafik- og forsyningsanlæg.Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 4-8-2020


WEB by COWI