Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Indledning Områdetyper Anvendelse Klausulerede zoner Ubebyggede arealer Terrænregulering og sokkelhøjder Sneoplag Sprængninger Vejudlæg Vejbyggelinjer Parkering Slædespor og stier Tilgængelighed Teknisk forsyning Fredning og bevaring Hundehold Containere Bådoplag Altaner Bevaringsværdige bygninger Portnerbolig Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Generelle bestemmelser

Områdeafgrænsningerne er fastlagt i henhold til disse anvendelseskategorier. Hvor delområderne i byerne er betegnet med anvendelseskategorierne A-E, er delområderne i det åbne land betegnet med kategorierne K-O

Områdekategorier i bostederne:

  • Boligområder (A-områder)
  • Erhvervs- og havneområder (B-områder)
  • Områder til fælles formål (C-områder)
  • Friholdt område og større fritidsanlæg (D-områder)
  • Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg (E-områder)

Områdekategorier i det åbne land:

  • Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. (K-områder)
  • Områder af særlig rekreativ karakter (L-områder)
  • Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v. (M­-områder)
  • Områder til teknik og infrastruktur m.v. (N-områder)
  • Områder, der friholdes (O-områder) 

Specifikke, overordnede bestemmelser for de enkelte delområder, såvel som afgrænsningen af områderne, er fastlagt i delområderne.

Generelle bestemmelser for alle områdetyper

De generelle bestemmelser i listen til venstre gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.

Sidst redigeret 6-4-2016


WEB by COWI