Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Indledning Områdetyper Anvendelse Klausulerede zoner Ubebyggede arealer Terrænregulering og sokkelhøjder Sneoplag Sprængninger Vejudlæg Vejbyggelinjer Parkering Slædespor og stier Tilgængelighed Teknisk forsyning Fredning og bevaring Hundehold Containere Bådoplag Altaner Bevaringsværdige bygninger Portnerbolig Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Bevaringsværdige bygninger

Det er en konkret arkitektonisk vurdering, om det er muligt at ændre på bygningen i forhold til bygningens stil, detaljering mv. De primære hensyn er derfor bygningens beliggenhed, arkitektur og historisk værdi. Der skal derfor ansøges om byggetilladelse ved alle udvendige ændringer jf. bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991.





Sidst redigeret 31-3-2017


WEB by COWI