Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Indledning Områdetyper Anvendelse Klausulerede zoner Ubebyggede arealer Terrænregulering og sokkelhøjder Sneoplag Sprængninger Vejudlæg Vejbyggelinjer Parkering Slædespor og stier Tilgængelighed Teknisk forsyning Fredning og bevaring Hundehold Containere Bådoplag Altaner Bevaringsværdige bygninger Portnerbolig Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Parkering

Der skal ved nybyggeri og nye funktioner etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Parkering kan etableres i konstruktion. Medmindre andet fremgår af kommuneplanens detaljerede bestemmelser, gælder følgende minimumskrav:

 • Ved enfamiliehuse/rækkehuse m. individuel parkering: 2 p-pladser pr. bolig - i delområde 1 i Nuuk dog: 1 p-pladser pr. bolig
 • Ved enfamiliehuse/rækkehuse m. fælles parkering: 1 p-plads pr. bolig - i delområde 1 i Nuuk dog: ½ p-pladser pr. bolig
 • Etageboliger > 50 m²: 1 p-plads pr. bolig - i delområde 1 i Nuuk dog: ½ p-pladser pr. bolig
 • Etageboliger ≤ 50 m²: ½ p-plads pr. bolig - i delområde 1 i Nuuk dog: ¼ p-plads pr. bolig
 • Kollegier o.l.: 1 p-plads pr. 5 boliger
 • Institutioner: 1 p-plads pr. 50 m²
 • Kontorbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m²
 • Fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m²
 • Lagerbygninger: 1 p-plads pr. 100 m²
 • Restauranter o.l.: 1 p-plads pr. 10 siddepladser
 • Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, kiosk og grill: 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal
 • Butikker m. pladskrævende varer: 1 p-plads pr. 100 m²
 • Øvrigt byggeri: Fastsættes i hvert enkelt tilfælde

Parkering skal så vidt muligt etableres i direkte tilknytning til de pågældende bygninger eller anlæg. Parkeringsarealer skal afvandes og holdes ryddelige.
I det konkrete tilfælde fremgår parkeringskravet af arealtildelingen, hvor der også kan stilles krav om, hvor mange parkeringspladser skal være etableret inden byggeriets ibrugtagning.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, fravige parkeringskravet under hensyn til anvendelsen. Kravet kan både skærpes eller lempes i forhold til de generelle bestemmelser.


Sidst redigeret 10-5-2017


WEB by COWI