Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E A: Boligområder B: Erhvervs- og havneområder C: Områder til fælles formål D: Friholdte områder og fritidsanlæg E: Tekniske anlæg og infrastruktur Kortsøgning

C: Områder til fælles formål

Anvendelsen af områder udlagt til fælles formål er i de specifikke, overordnede bestemmelser fastlagt til centerformål eller offentlige formål.

Ved centerformål forstås detailhandelsvirksomhed, liberale erhverv, servicevirksomhed og boliger. Indenfor områder udlagt til centerformål kan etableres enkelte bebyggelser til offentlige formål. Der er mulighed for at opføre ældreboliger.

Ved offentlige formål forstås kirke, universitet, selvstyreadministration, kommunal administration, skoler, institutioner og lignende samt enkelte boliger. Indenfor områder udlagt til offentligt formål kan etableres enkelte bebyggelser til centerformål.

Centerområder (C1)
I centerområder kan bymæssige funktioner indpasses som butikker, liberale erhverv, (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, boliger, hotel, restaurant, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l. Der kan endvidere indpasses ikke-miljøbelastende erhvervstyper som værksteds- og håndværksvirksomhed, lager, transport o.l.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Offentlige formål (C2)
Offentlige formål omfatter skole/undervisning, institutioner for børn unge og ældre, kirke, offentlig administration, boliger, kulturelle formål, fritids- og rekreative formål, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Sidst redigeret 5-1-2018


WEB by COWI