Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Sermiligaaq Kuummiut Kulusuk Tiilerilaaq Isertoq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Kulusuk

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode:

  • Arbejde for, at boligmassen istandsættes og vedligeholdes løbende gennem inddragelse af befolkningen

  • Understøtte bygdemidten som socialt samlingspunkt ved placering af bygdens fremtidige nye fællesfaciliteter

  • Igangsætte en undersøgelse af en potentiel risiko for forurening af drikkevandet i vandindvindingsområdet på vejen mellem lufthavnen og Kulusuk

Kulusuk ligger på sydsiden af Kulusukøen. Med lufthavnen er Kulusuk kommunens brohoved til det øvrige Grønland og resten af verden. Transportkommissionen vurderer i sin betænkning fra 2011, at en flytning af lufthavnen fra Kulusuk til Tasiilaq er samfundsøkonomisk rentabel. En sådan flytning vil ændre bygdens status, og den vil i højere grad få samme status som de andre bygder i området.

Navnet Kulusuk betyder ”de små måger”.

Bostedets lokalsamfundsprofil kan downloades her: kulusuk_dk_ny.pdf
 

Ændringer i delområder

Bestemmelserne er i begrænset omfang justeret, så strukturen er i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 17 (lov om planlægning og arealanvendelse), §20. Desuden er de generelle bestemmelser indarbejdet i de specifikke, overordnede bestemmelser.

Afgrænsningen af delområder er ændret i en række tilfælde, som kan sammenfattes under tre overskrifter:

  • Justeringer af delområderne inden for de udpegede fokusområdet med henblik på at sikre grundlaget for de ønskede udviklinger og omdannelser.
  • Justeringer som følge af princippet om at sikre en sammenhængende, offentlig forbindelse langs kysten.
  • Opdateringer, hvor de overordnede bestemmelser af varierende årsager har været uddaterede.

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.
 

Delområder


Tasiilaq-området

Sidst redigeret 11-9-2017


WEB by COWI