Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Hovedstruktur Boligområder Centerstruktur Trafik, teknik- og miljøforhold Erhvervsstruktur Bevaringsinteresse Fokusområder Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Bevaringsinteresse

Der er registreret en bevaringsværdig bygning i byen – B33.

Bevaringsværdige bygninger og bydele: ittoqqortoormiit_gulebynotater_dk.pdf

Sidst redigeret 4-5-2016


WEB by COWI