Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Hovedstruktur Boligområder Centerstruktur Trafik, teknik- og miljøforhold Erhvervsstruktur Bevaringsinteresse Fokusområder Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Centerstruktur

Kommuneplanen fastholder byens eksisterende centerstruktur med et centralt område til center-, institutions- og fælles formål.

Byens fællesfaciliteter er overordnet set veldisponerede og fordelt på to områder. I forbindelse med havnen ved dalmundingen ligger et område med butikker, bank, kirke, museum og værksted med skole, institution og minihal i umiddelbar nærhed. Byens sydvestlige spids mod sundet udgøres af det andet store fællesområde med en række offentlige funktioner som kommunekontor og sygehus samt politi- og brandstation. 

Sidst redigeret 4-5-2016


WEB by COWI