Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Hovedstruktur Boligområder Centerstruktur Trafik, teknik- og miljøforhold Erhvervsstruktur Bevaringsinteresse Fokusområder Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Erhvervsstruktur

Byens havne- og erhvervsområder ligger dels langs dalstrøget sammen med et teknikområde, der rummer vand- og elværk, dels i den vestligste del af byen, hvor et mindre havneområde er placeret. Desuden ligger en stor del af teknikområderne øst for dalen.

Sidst redigeret 4-5-2016


WEB by COWI