Nuuk Hovedstruktur Fokusområder i midtbyen Andre fokusområder Vandsøområdet Nuussuaqs Hjerte Erhvervsbåndet Qinngorput Kyststien Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Erhvervsbåndet

Nuuk har rollen som det ubestridte erhvervsmæssige omdrejningspunkt for Grønland. Det gælder i særdeleshed tungere erhverv knyttet til transport, fremstilling og håndværk. For at understøtte og forbedre Nuuks rolle i forhold til disse brancher vil der i perioden blive arbejdet på at etablere et logistisk og erhvervsmæssigt knudepunkt med udgangspunkt i den nye erhvervshavn på Qeqertat og de eksisterende erhvervsområder ved Pukuffik.

Området – erhvervsbåndet – vil herefter bestå af den nye erhvervshavn på Qeqertat, det nye forbrændingsanlæg samt et udvidet erhvervsområde omkring Pukuffik. Det er i den forbindelse afgørende, at infrastrukturen i det nye samlede erhvervsområde opgraderes, så den erhvervsmæssige trafik internt i området fra havn til erhverv kan foregå optimalt. Derfor vil der blive arbejdet på at etablere en bro fra Qeqertanut til Sarfaarsuit, og der vil blive arbejdet på en ny forbindelse gennem erhvervsområdet. For at forbedre trafikken fra hjem til arbejdsplads vil tunnellen ved Sarfannguit blive udvidet.Erhvervsbånd
 
1: Den nye atlanthavn samt nye havnerelaterede erhvervsområder
2: Etablering af ny bro/dæmning samt udvidelse af Iggia
3: Udvidelse af eksisterende erhvervsområde

Sidst redigeret 11-2-2016


WEB by COWI