Nuuk Hovedstruktur Bevaringsværdige områder Centerstruktur Trafikstruktur Stistruktur Grøn Struktur Erhvervsstruktur Fokusområder i midtbyen Andre fokusområder Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Hovedstruktur

De følgende hovedstrukturafsnit indeholder beskrivelser af de forskellige elementer og strukturer, der vil have indflydelse på byen og dens udvikling.

Sidst redigeret 8-2-2019


WEB by COWI