Nuuk Hovedstruktur Bevaringsværdige områder Centerstruktur Trafikstruktur Stistruktur Grøn Struktur Erhvervsstruktur Fokusområder i midtbyen Andre fokusområder Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Du er her: Vision og Hovedstruktur Nuuk Hovedstruktur Centerstruktur

Centerstruktur

Som hovedstad stilles der særlige krav til Nuuks bymidte. Bymidten skal både betjene landets centraladministration og en række overordnede servicefunktioner, og den skal også fungere som overordnet center for byen og for Kommuneqarfik Sermersooq.

Centerstrukturen i Nuuk består ud over hovedcentret af to bydelscentre samt lokalcentre i de forskellige bydele. I korte træk kan centerstrukturen resumeres som følgende:

  1. Nuuk Hovedcenter, der fungerer som det overordnede center for hele byen. Inden for hovedcentret findes Nuuk bymidte, der rummer hovedparten af centerfunktionerne i Nuuk og fungerer som bydelscenter i den gamle bydel

  2. Nuussuaq Center, der fungerer som lokalcenter for bydelen Nuussuaq

  3. Qinngorput Center, der fungerer som bydelscenter for bydelen Qinngorput

  4. Kangillinnguit, der er lokalcenter for bykvarteret ved Kangillinnguit

  5. Qernertunnguit, der er lokalcenter for bykvarteret ved Qernertunnguit

  6. Sarfaarsuit, der er et fremtidigt lokalcenter for bykvarteret ved Sarfaarsuit Timaat

  7. Qinngorput Syd, der er et fremtidigt lokalcenter for den sydlige del af bydelen Qinngorput

  8. Siorarsiorfik Center, der skal fungere som bydelscenter for bydelen Siorarsiorfik
  9. Siorarsiorfik Syd, der er et fremtidigt lokalcenter for den sydlige del af bydelen Siorarsiorfik

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at den overordnede struktur med ét hovedcenter, to bydelscentre og lokalcentre i lokalområderne fastholdes og udvikles.


Centerstruktur

Rød: bydelscentre, orange: lokalcentre, åben orange cirkel: fremtidige lokalcentreSidst redigeret 13-3-2018


WEB by COWI