Nuuk Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Stistruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder i midtbyen Andre fokusområder Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Du er her: Vision og Hovedstruktur Nuuk Hovedstruktur Erhvervsstruktur

Erhvervsstruktur

Generelt arbejdes der med en tostrenget tilgang til udviklingen af erhvervsarealer i Nuuk:

  • Lettere erhverv i form af arealer til kontorformål, service og liberale erhverv koncentreres primært i centrum, hvor synergieffekten og den interne tilgængelighed forventes at være størst. En stor del af behovet forventes dækket som en del af den udvikling, der foregår inden for fokusområderne i midtbyen

  • Tungere erhverv i form af arealer til forsynings-, transport-, industri- og håndværksvirksomhed placeres i et samlet område med udgangspunkt i den nye Atlanthavn og de eksisterende erhvervsområder ved Pukuffik. Tilsammen udgør dette område, Erhvervsbåndet, et fokusområde i den kommende periodeErhvervsstruktur
Blå: nuværende erhvervsområder, lys blå: fremtidige erhvervsområderSidst redigeret 11-2-2016


WEB by COWI