Nuuk Hovedstruktur Centerstruktur Trafikstruktur Stistruktur Erhvervsstruktur Bevaringsværdige områder Grøn struktur Fokusområder i midtbyen Andre fokusområder Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Stistruktur

Det er et højt prioriteret mål for Kommunalbestyrelsen at styrke forholdene for de gående og cyklende trafikanter i Nuuk, og byen har da også et udbygget og ganske velfungerende gang- og cykelstinet.

I den kommende planperiode vil arbejdet med at forbedre gang- og cykelstinettet i Nuuk forstærkes. Fokus vil rette sig mod at sikre et sammenhængende gang- og cykelstinet i Nuuk ved målrettet at arbejde for at forbinde eksisterende stisystemer med hinanden.

I tillæg til at skabe et sammenhængende gang- og cykelstinet i Nuuk, vil arbejdet med at styrke eksisterende gang- og cykelstier i og omkring bymidten forstærkes. Imaneqs funktion som gågade styrkes, og forholdene for byens gående og cyklende trafikanter skal forbedres langs H.J. Rinksvej og Aqqusinersuaq.StistrukturSidst redigeret 31-3-2016


WEB by COWI