Nuuk Paamiut Hovedstruktur Fokusområder Kolonihavnen Revitalisering af blokkene Forskønnelse af midtbyen Arsuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Du er her: Vision og Hovedstruktur Paamiut Fokusområder Forskønnelse af midtbyen

Forskønnelse af midtbyen

Centerområdet i Paamiut er afgrænset af blokkene mod nord, Kolonihavnen og elven mod syd. Centerområdet består dels af et institutionsområde mod øst med skolen som det samlende punkt, dels af et område med butikker og blandet bebyggelse mod vest. Det samlede område er kendetegnet ved forholdsvis store åbne arealer.

I den kommende tid vil der blive arbejdet på en byforskønnelse af det samlede område, som tager udgangspunkt i de forskellige funktioner, der præger området. Samtidig vil der være fokus på at forbinde midtbyen og blokkene mod nord bedre med Kolonihavnen og den grønne struktur langs elven. Arbejdet vil fokusere på at forbedre udearealerne og styrke forbindelserne igennem området.Byforskønnelsesområde i Paamiut
Sidst redigeret 10-2-2016


WEB by COWI